Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 17 2017

7945 8750

lietometonight:

Sometimes Glee does things right

Reposted fromchonideno chonideno viaSkydelan Skydelan
nojka
5497 7e0b 500
Reposted fromvandalize vandalize viaOkruszek Okruszek
nojka
Dlaczego tak jest? Już Ci mówię. Wydaje Ci się, że jest z Tobą coś nie tak, bo ludzie tak robią. Uciekają. Oni się po prostu boją, Kochanie. Ty jesteś wyzwaniem, jesteś trudna, jesteś inna. I dlatego oni chowają głowę w piasek, uciekają, stwierdzają, że to nie dla nich. Oni wolą żyć normalnie, szaro, cicho. Z Tobą się tak nie da. Za Tobą trzeba biegać, trzeba się często domyślać, nie wolno Cię zostawiać, trzeba się Tobą opiekować, trzeba być odpowiedzialnym, nie można być głupim dzieciakiem. Oni do tego nie dorośli. Ale ja tak. Kocham Cię, moje Wyzwanie, moje Słońce, moja Tłumaczko Świata. Kocham to, jak pokazujesz mi w świecie to, czego nie widzę, gonisz wiatr. Nawet kocham za Tobą biegać, przyjeżdżać w środku nocy i szukać Cię, bo nie odbierasz telefonów.  I kocham Cię znajdywać, bo mi od razu lżej, chociaż nie o wiele, bo to straszne, jak się boję, co zaszło w Twojej głowie, jak mnie jeszcze nie było. Kocham Cię też, jak siedzisz i mówisz, że Ciebie nigdy nikt nie pokocha, bo jesteś za trudna i za okropna, a ja siedzę obok i przecież kocham Cię najmocniej na świecie. Kocham Cię. I nie, nie jesteś łatwa, nie jesteś normalna, nie jesteś przeciętna. Ale to Twoja największa zaleta, Kochanie. A ludzi, którzy się boją wyzwań i uciekają...cóż, schowamy się razem pod kołdrą i będziemy się śmiać z tego, ile stracili. Ciebie. A to przerażająco wiele.
— znalezione/ takie slowa uslyszę od swojego męża;)
nojka
7137 baef
Reposted frommisswindy misswindy viaimpulsivee impulsivee

September 16 2017

nojka
0035 993e
Reposted fromaletodelio aletodelio viairmelin irmelin
nojka
3748 9d76 500
Reposted fromtgs tgs viamardyboom mardyboom

September 15 2017

nojka

September 14 2017

nojka
nojka
9716 3793 500
Reposted frompierdolony pierdolony

September 13 2017

7053 2a47

September 11 2017

8501 9bc4
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaoutoflove outoflove

September 10 2017

nojka
4181 bbac
Reposted fromnyaako nyaako viascorpix scorpix
nojka
2287 7739 500
Reposted frompartyhardorgtfo partyhardorgtfo viascorpix scorpix
9307 4d8d 500

mquinn88:

Current mood: Alfred Hitchcock getting inspired in the river Thames.

September 06 2017

nojka
4612 cee4
Reposted fromkreatura kreatura viaBloodEve BloodEve
nojka
6433 3c6b
Reposted fromsummerkiss summerkiss viaAmere Amere
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl