Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 29 2017

5545 df59 500

sweet-saccharin:

if this ain’t the most beautiful mermaid you’ve ever seen…

Reposted fromlordminx lordminx viaennomane ennomane
nojka
- Niech się pani na razie nie martwi
— No to się nie martwię
Reposted frommole-w-filizance mole-w-filizance viaiga-xvl iga-xvl
nojka
nojka
nojka
3300 6526
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamslexi mslexi

March 28 2017

1709 07a5

typicaltaurus:

What level did ur dog learn flamethrower

Reposted frommostlikely-shutup mostlikely-shutup viasowa sowa
nojka

"Przywiązywałem i przywiązuję wagę do najbardziej niepozornych szczegółów. W nich się kryje o wiele więcej, niż możnaby sądzić."

— Wiesław Myśliwski "Ostatnie rozdanie"
Reposted fromkamkas kamkas viacelukrecja celukrecja
nojka
Zawsze odchodził, kiedy czuł się niezręcznie i się nie przywiązywał, a jak na złość inni przywiązywali się do niego.
Chciał być sam, bo lubił, a jednocześnie potrzebował kogoś, z kim by mógł tak milczeć i się szwendać.
Odchodził, a i tak wracał.
— o Włóczykiju
Reposted fromhostium hostium viacelukrecja celukrecja

March 27 2017

nojka
Motywuj mnie, wspieraj mnie albo spierdalaj mi z drogi.
nojka
Lubię mieszkać sama i słuchać głośno muzyki, i kąpać się przy otwartych drzwiach, i śpiewać przy sprzątaniu, i gotować sobie sama obiad, i jeść z serialem, i czytać książkę, i sama wszystko sprzątać, i wynosić sama śmieci...
Ale zasypianie sama każdego dnia to najsmutniejsza rzecz na świecie.
— zbk.
Reposted fromzabolandia zabolandia viaStayifyoulove Stayifyoulove
nojka
1296 b655 500
Reposted fromNajada Najada viaxannabelle xannabelle
nojka

March 26 2017

nojka
W końcu znajdujesz osobę z którą możesz wszystko. Z którą uwielbiasz wszystko, począwszy od robienia kanapek po rozmawianie do późna przy herbacie. Osobę przy której nawet najbardziej prymitywna czynność jak spacer w deszczu potrafi być czymś niezwykłym, czymś niecodziennym. Każdy z nas czeka na osobę, dzięki której poranne wstawanie z łóżka będzie miało sens. Kiedy już ją znajdziemy, nie pozwólmy sobie jej odebrać. Szarpmy się z losem, walczymy z przeznaczeniem, ale nie pozwólmy pozbawić się szczęścia.
nojka

March 25 2017

nojka

March 24 2017

nojka
5659 b3a2
nojka
3206 40a1 500
Jup.
Reposted fromjuli juli viaxannabelle xannabelle

March 23 2017

nojka
5600 e5ec
Reposted fromoll oll viasentymentalna sentymentalna

March 21 2017

nojka
9402 0b61 500
Reposted fromNajada Najada viaStayifyoulove Stayifyoulove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl