Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2018

nojka
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viascorpix scorpix

March 15 2018

nojka
2679 e2a2
Reposted fromMatalisman Matalisman viascorpix scorpix

March 13 2018

nojka
Reposted fromlululemony lululemony viaiga-xvl iga-xvl

March 10 2018

nojka
Reposted frommrrru mrrru viaiga-xvl iga-xvl

March 09 2018

8658 1dbc
Reposted fromdivi divi viaiga-xvl iga-xvl

March 04 2018

nojka
3290 67e5

February 28 2018

nojka
4278 5062
Reposted fromdontbemad dontbemad viaAmere Amere

February 27 2018

nojka

February 24 2018

nojka
W życiu jest tak, że czasami musisz się zderzyć ze ścianą. Musisz nabić sobie potwornego guza. I wtedy ktoś, prawdopodobnie, jebnie cię jeszcze prosto w brzuch. Wówczas sobie przypomnisz, jak fantastycznie jest mieć płuca. Jak cudowny jest każdy bezproblemowy oddech. Jak cudowny jest krzyk.
A później? Później musisz wstać, oprzytomnieć i rozwalić tę ścianę, albo ją obejść.
Wstań, więc. Ja próbuję.
— Piotr C. POKOLENIE IKEA
Reposted frompanikea panikea viaiga-xvl iga-xvl

February 12 2018

nojka
1863 83af
Reposted fromMiziou Miziou viaBloodEve BloodEve
nojka
3785 2644
Reposted fromtichga tichga viaBloodEve BloodEve

February 07 2018

nojka
nojka
9032 3d92
Reposted fromgreens greens viascorpix scorpix
nojka
0430 0e70
Reposted frompischus pischus viascorpix scorpix

February 01 2018

nojka
Reposted frommefir mefir viasentymentalna sentymentalna

January 30 2018

nojka
1941 f87c 500
Reposted fromtfu tfu viascorpix scorpix
nojka
0505 1f4d 500
Reposted frompiehus piehus viajasnaa jasnaa
nojka
1186 f963 500
Reposted fromrichardth richardth viaxannabelle xannabelle

January 25 2018

nojka
5987 760d
Reposted fromfungi fungi viawakemeupx wakemeupx
nojka
5480 7a33 500
Reposted fromtowo85 towo85 viawakemeupx wakemeupx
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl